ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วิว1

วิว1
ธรรมชาติ

krusomnuk

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

ความประทับใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเว็บบล็อก

E-learning weblog วันที่ 19-21 เมษายน 2553 ได้รับรับประโยชน์มากมายจากอาจารย์สุจิตตรา
จันทร์ลอย และคณะวิทยากร ในครั้งแรกที่สมัตรเรียนคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่ยากน่าดู แต่เราได้อาจารย์ที่เก่งจริงๆ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างดีเยี่ยมทำให้ครูทุกท่านได้รับประสบการณ์ความรู้ในเรื่องของการสร้างงานในรูปแบบของweblogที่น่าสนใจแม้ว่าจะยังไม่คล่องแต่ก็กำลังพยายามอยู่นะคะ
ขอบคูณมากนะคะ จากใจครูอัสสัมชัญศึกษา

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

ประวัติครูดีศรีพระหฤทัย

อันนา สมนึก สำอางค์ เป็นครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา สังกัด ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ได้รับรางวัลครูดีศรีพระหฤทัยในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีคณะพระหฤทัย